Starfsmannaval

Hér er að finna viðauka sem fylgja 2. útgáfu af Starfsmannavali:

Rammi fyrir starfslýsingu

Spurningar á rafrænu umsóknareyðublaði

Fyrsta mat á umsóknum

Öflun umsagna frá fyrri vinnuveitendum

Ráðningarviðtal – viðtalsrammi

Mat á umsækjanda eftir viðtal

Samanburður a umsækjendum i lok matsferlis

Samantekt matsmanna i lok matsmiðstöðvar

Mat á frammistöðu í starfsæfingu

Skriflegt atvinnutilboð

Starfsgreining með könnun

Vinnublað fyrir starfsgreiningu

Vinnuferli fyrir störf hæfnisnefndar vegna ráðningar i starf forstjóra