Höfundur: Aldís Guðmundsdóttir

Þroskasálfræði – Lengi býr að fyrstu gerð er fyrst og fremst ætlað að vera kennslubók fyrir framhaldsskóla og er efni hennar sniðið að aðalnámskrá. Þroskasálfræði er sú fræðigrein sem upplýsir okkur um hvers konar umhverfi og hvaða aðstæður eru líklegastar til að koma börnum til þroska. Bókin ætti því jafnframt að nýtast öllum vel sem hafa áhuga á uppeldi, þroska og velferð barna og unglinga. Í bókinni er saga þroskasálfræðinnar rakin og sagt frá helstu frumkvöðlum og rannsóknaraðferðum.

Fjallað er um líkamsþroska frá frjóvgun fram á fullorðinsár. Ítarleg umfjöllun er um greind og vitsmunaþroska, nám og námserfiðleika, mál og máltöku, félagsmótun, sjálfsmynd og samband barna við foreldra og vini. Rætt er um ýmiss konar hegðunar- og geðraskanir, kvíða, þunglyndi og átraskanir, afleiðingar ofbeldis og eineltis og margt annað sem getur haft áhrif á líf einstaklingsins. Miklu skiptir hvernig hlúð er að börnum í uppvextinum og vert er að vanda sig þegar kemur að því að móta nýjar kynslóðir. Þroskasálfræðin getur með beinum og óbeinum hætti fært okkur betri lífsskilyrði með því að opna augu foreldra, kennara, forráðamanna og annarra sem að uppeldi barna koma fyrir mikilvægi þessara þátta. Bókin er prýdd fjölda ljósmynda, skýringarmynda, grafa og línurita.

Aldís Unnur Guðmundsdóttir er sálfræðikennari við Menntaskólann við Hamrahlíð.