Höfundur: Anne Holsmark

„Edda“ er skrevet omkring år 1220 av Snorre Sturlason og inneholder myter og legender fra vikingtiden. Den er en av de mest betydningsfulle bøker som er skrevet i Norden, og er blitt kalt den nordiske kulturs hjørnestein. De geniale myter og legender om de norrøne guder som vi tar som en selvfølge i dag, finnes kun i denne boken.

Illustrert med stor kunst fra en periode på 300 år. Boken er et samspill mellom de gamle nordiske myter og mange av Europas største kunstnere som i århundrer har latt seg inspirere av Edda. Disse kunstverk er for første gang samlet på ett sted. Denne utgivelsen er på mange måter en kulturell nyskapning. Boken inneholder nærmere 130 malerier, akvareller, tresnitt og tegninger av kunstnere fra Danmark, Færøyene, Storbritannia, Tyskland, Island, Italia, Norge, Sverige og Sveits. Det eldste kunstverk er fra 1600-tallet, og de yngste er malt av nåtidens fremste unge kunstnere.

De utvalgte tekstene fra Snorre-Edda er oversatt av professor Anne Holtsmark.