Höfundar: Hanna Kristín Skaftadóttir, Hjalti Kristjánsson

Tákn með tali (TMT) er tjáskiptaaðferð sem upphaflega var þróuð fyrir nemendur með mál- og þroskaröskun. Aðferðin byggir á einföldum hreyfitáknum sem notuð eru á markvissan hátt til stuðnings töluðu máli. Um er að ræða náttúruleg tákn svo sem bendingar, látbragð og svipbrigði að viðbættum táknum úr táknmáli heyrnarlausra. Áherslan er lögð á að tákna lykilorð hverrar setningar. TMT nýtist fólki á öllum aldri sem hefur tal- og málörðugleika af öðrum orsökum en heyrnarleysi. Undanfarin ár hefur komið í ljós að aðferðin nýtist vel í fjölmenningarlegu umhverfi svo sem í leikskólum og skólum. Aðferðin er málörvandi fyrir öll ung börn og því óhætt að hvetja foreldra og kennara ungra barna að nota TMT sem skemmtilegt málörvunartæki sem um leið hjálpar þeim sérstaklega sem á þurfa að halda.

"MiMi bækurnar eru frábærar til að laða fram máltjáningu hjá öllum ungum börnum þó að þau hafi ekki seinkaðan málþroska. Þá eru hugtök og orðaforði kennd með táknum með tali sem er sérstaklega mikilvægt til að brúa bil í tjáningu hjá þeim börnum sem ekki tjá sig með sama hætti og jafnaldrarnir."
-Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur - Lærum og leikum með hljóðin.

"Loksins frábærar bækur sem allir foreldrar, sem hafa áhuga á málörvun, ættu að lesa og læra með börnunum sínum. Nákvæmlega svona bækur hefði ég viljað hafa við höndina þegar ég var að kenna syni mínum, og nánustu aðstandendum, tákn með tali. Bækurnar eru settar upp á einfaldan og skemmtilegan hátt og sýna að það er alls ekki flókið að læra táknin."
- Thelma Þorbergsdóttir, rithöfundur og móðir Kristófers 5 ára.