Voluspå er et av de mest kjente eddadiktene. Det er like aktuelt, vakkert, kraftfullt og strålende i dag som det var da det ble til for mer enn tusen år siden.

Voluspå er åsatruas evangelium, det er et dikt om verdens skapelse og undergang og om kampen mellom motstridende krefter, mellom det gode og det onde.

Voluspå er blitt gitt ut ofte og på mange språk. Denne utgaven er myntet på folk flest. Den er satt opp på en enkel og grei måte og med forklaringer.

Völuspá er ikke bare en enestående kilde til det menneskelige tenkesett i vikingtiden, det er også vikingtidens mest kjente dikt og uten tvil det vakreste.