Höfundur: Jóhann Ísak Pétursson

„ölvan verður stöðugt mikilvægari við öflun og úrvinnslu gagna. Stjórnun og skipulagning hvers konar krefst sífellt meiri tölvufærni og matvælagreinar eru þar engin undantekning. Þessi bók tekur mið af þessari þróun og er gert ráð fyrir tölvunotkun og tölvulausnum á öllum stigum námsins.

Bókin hefst á því að kynnt eru grunnatriði töflureiknis og hvernig hann gagnast innan marvælagreina og til ákvarðanatöku í rekstri. Í framhaldinu er fengist við útreikninga á virðisaukaskatti og launum, breytingar uppskrifta, lagerhald, áhrif rýrnunar á verðmyndun, áætlun framlegðar og tilboðsgerð. Gert er ráð fyrir að nemendur byggi upp sín eigin kerfi fremur en að nota tilbúin forrit. Tilgangurinn er sá að efla skilning þeirra á því hvernig tölvukerfi virka og hvernig má beita þeim til árangurs.

Reynt er að tengja fyrrnefnda þætti þeirra almennu stærðfræði sem kennd er í efstu bekkjum grunnskóla og við upphaf náms í framhaldsskóla. Margt bendir til þess að með þvi að nota tölvur til að leysa hagnýt vandamál opnist nemandanum ný sýn á stærðfræðina. Það eflir síðan námsáhugann enn frekar þegar ljóst verður til hvers má nota hina nýju færni, ekki síst ef það gefur fyrirheit um aukna velgengni í starfi.“