Helt fra tidenes morgen har unge gutter og jenter vært sterkt opptatt av hvordan de kan gjøre inntrykk på det annet kjønn og vekke interesse for et nærmere bekjentskap. Og når alle tradisjonelle knep til å bedåre det annet kjønn svikter, fristes noen til å bruke magi. De prøver å aktivisere skjulte krefter og få selve naturkreftene på lag med seg.

I denne boken presenteres et utvalg av kjærlighetsmagi fra mange steder i Europa og noen underholdende historier om kjærlighetsmagi. Noe av dette bygger på historiske kilder, mens annet er rendyrkede folkesagn.

Denne boken er tenkt som underholdning, og leserne anbefales å behandle de magiske rådene med stor forsiktighet.

Ansvar fraskrives: Utgiveren garanterer ikke at magien virker. Utgiveren garanterer heller ikke at den ikke virker.