Ända sedan tidernas begynnelse har det varit ett av de viktigaste ämnena för pojkar och flickor att fundera över hur de skulle kunna påverka det motsatta könet och väcka en längtan till att bekanta sig närmare. Och när alla traditionella råd för att få interesse ifrån det motsatta könet misslyckas frestas vissa att utföra magiska ritualer genom att försöka påverka dolda krafter till sin fördel och att få själva naturkrafterna på sin sida.

I denna bok visas ett urval av kärleksmagi från olika delar av Europa och några underhållande berättelser om kärleksmagi. Till en viss del bygger berättelserna på historiska källor medan andra är renodlade folksagor.

Denna bok är avsedd att vara roande och läsarna rådläggs att handskas varsamt med de magiska råden.

Ansvarsfrihet

Utgivaren tar inte ansvar för att magin fungerar. Utgivaren tar inte heller ansvar för att den inte fungerar.