Náttúra Íslands skipar stóran sess í hugum og hjörtum landsmanna. Hún er mærð í skáldskap, lofsungin við landkynningu, menn sækja til hennar hugarró og innblástur og nýta hana sér til viðurværis. En hvað býr að baki því sem fyrir augu ber? Hvers konar líf þrífst við ólík skilyrði um allt land? Og hvað gerist ef áföll dynja yfir lífríkið hér á norðurhjara?

Í þessari einstöku bók, sem er í senn gríðarlega fræðandi og falleg, er leitast við að svara ofangreindum spurningum með því að rýna í vistkerfi lands og sjávar. Rakin er saga og þróun lífríkisins og sagt frá aðlögun lífvera eftir að ísöld lauk. Fjallað er um mismunandi búsvæði lífveranna: þurrlendi, votlendi, ferskvatn, strendur og sjó; einkenni svæðanna, breytingar í tímans rás, áhrif búsetu og nýtingar, hvað þarf að vernda og framtíðarhorfur í ljósi hnattrænnar þróunar.

Snorri Baldursson líffræðingur hefur lengi unnið að þessu yfirgripsmikla verki þar sem hann dregur saman afar fjölbreyttan fróðleik um lífríki Íslands og gerir grein fyrir öllum helstu rannsóknum á þessu sviði undanfarna áratugi í aðgengilegum texta sem studdur er mörgum glöggum skýringarmyndum. Að auki prýðir bókina fjöldi glæsilegra ljósmynda höfundarins sem bæta nýrri vídd við verkið.