Höfundur: Coletta Bürling þýddi

Under sina många och långa resor på världens hav samlade vikingarna på sig stora kunskaper om hur man sköter sin handel framgångsrikt i olika länder.

I Vikingarnas handbok för affärsmän presenteras många goda råd som visat sig vara till nytta för våra förfäder vikingarna i handeln med främmande länder. Texten är hämtad från Konungs skuggsjá, Kungaspegeln, en av de fornnordiska folkens viktigaste läroböcker.

Den moderna handelns komplicerade begrepp, som t.ex. logistik, investeringsstrategi och kapitalstyrning, förklaras här på ett enkelt sätt – insiktsfullt och med en stor portion sunt förnuft.

Liksom all sann kunnskap är denna urgamla visdom ständigt aktuell, och här finnst fortfarande mycket att hämta för den vetgirige.