Denne bog rummer en kort fremstilling af runerækken og dens historie. Envidere belyses runetegnene og deres betydning gennem et runedigt fra vikingetiden.

Runerne var stærkt udbredt i vikingetiden, og genstande med runeindskrifter er blevet fundet i store dele af Europe fra Sortehavet mod syd til Rusland mod øst, Grønland mod nord og Storbritannien mod vest og naturligvis i Skandinavien.

Overalt, hvor vikingerne færdedes, drevl handel og slog sig ned, findes der vidnesbyrd om brugen af runer på sten, våben, værktøj, skind, vokstavler og træstykker, som bl.a. fungerende som datidens brevpapir.

En lille bog om RUNER er en kort og overskuelig fremstilling, som forhåbentlig kan inspirere læseren.